És una història de superació. Cinc delinqüents menors d’edat amb causes obertes, ingressen en un programa de conscienciació de valors mentre esperen una sentència ferma del jutge. L’encarregat de dirigir aquest programa és Josep, el tutor, que s’enfronta a la seva primera experiència com a responsable d’un grup d’aquestes característiques. Els joves delinqüents combinen prestacions socials (activitats de neteja de tot tipus) amb dinàmiques de grup supervisades per Josep. Molt aviat Josep s’adonarà que la teoria és molt lluny de la pràctica i que l’execució del programa és realment difícil: tensions i baralles entre ells, agressions físiques i verbals, desatenció a les dinàmiques de grup, desconfiança en l’autoritat, desmotivació davant les tasques programades… Josep no es dóna per vençut i després d’alguns fracassos, troba la solució: oferir el poder d’autogestió als joves. Des d’aquest moment i fins al final els joves passen a escollir les activitats que volen realitza