Passeu, passeu, senyors i capellans! Estic segur del gran efecte que us farà que us surtin força entrebancs i que no tingueu cap manera de comunicar-vos! Una cosa us proposareu en entrar i una altra en disposareu en sortir. No oblideu que a la vida no totes les coses arriben a fi de bé. No oblideu que a la vida no totes les coses arriben a fi de mal. Jo vull, senyores i senyors, que em tingueu certa simpatia. Quan la guineu no les pot haver diuen que diu que són verdes. Doncs bé: això aquí no és veritat. Com tampoc dos i dos són quatre encara que facin quatre. Tothom pot entrar a la gruta de la gola del drac. No cal pas ser maquinista! Obriu totes les finestres, busqueu la causa de les catàstrofes imprevistes! Fora les caixes armades de tots els temps! Visca la gran varietat de saltimbanquis! Viatgeu sota totes les perruques i els perruquins! La veu de la terra us parlarà amb les mateixes paraules en tots els idiomes. Tot el que veureu aquí dins són meravelles, impossibles i miracles.

Joan Brossa
(Fragment del Pallasso de La Gola del Drac)

.Autors Joan Brossa i Josep Mª Mestres Quadreny