1. Introducció i presentació
  2. Obertura: Aquí no paga ni Déu
  3. Pobre però honrat
  4. Policia, investigador especial
  5. El blues del parat
  6. El miracle de Santa Eulàlia
  7. la baralla
  8. No ens faran pas marxar
  9. Interludi de primera generació
  10. Interludi de segona generació