·35 Cuplets catalans

(Portada amb retrar de Raquel Meller, Pilar Alonso, Mercè Serós i Amàlia d’Isaura)