El dia 21 del mes de setembre de l’any 2001 “Bambolina Teatre” es va embarcar en un port de mala mort per començar a dissenyar el seu segon muntatge: La botiga dels horrors.
Els dies d’una jove indefensa, el d’un dentista motoritzat, els d’un empleat vacil·lant i els d’una mestressa sobrepintada; trontollaran per l’aparició d’un enemic verd vingut de l’espai.