L’estructura del musical es base sobre una sèrie de paràboles, extretes principalment de l’Evangeli de Sant Mateu. En les escenes s’intercala una gran varietat de músiques modernes amb origen, principalment, en antics himnes cristians. La Passió de Crist es tracta breument al final de la representació.

La idea del musical procedeix d’un projecte realitzat per estudiants universitaris de la Carnegie Mellon University.