1. Balada del Flautista d’Hamelin
 2. “Song” de les vies legals
 3. Sermó sobre els càstigs divins
 4. “Gospel-song” de la resistència passiva
 5. Ball dels regidors
 6. “Concertante” de la rata
 7. Ària del Flautista
 8. Pregó
 9. Tango de les mans brutes
 10. Cançó dels soldats avergonyits
 11. “Hit” dels negociants
 12. “Apoteosi” de les calamitats públiques