1. Balada del flautista d’Hamelin
 2. Cançó de les vies legals
 3. Sermó sobre els càstigs divins
 4. “Gospel-Song” de la resistència passiva
 5. Cançoneta de la investigació medieval
 6. Ball dels regidors
 7. Tercet de la rata / Falca publicitària del flautista
 8. Pregó
 9. tango de les mans netes
 10. Cançó dels soldats avergonyits
 11. Song dels negociants
 12. Apoteosi de les calamitats públiques